Skip to main content

Khởi Nghiệp FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Khởi sự kinh doanh hay khởi nghiệp là một chủ đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Đó là một bước đi dài và có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Bạn phải hết lòng đưa việc kinh doanh đạt được thành công, nghĩa là sẽ có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng kết quả có thể mang lại lợi nhuận và niềm vui cho bạn.

Ý tưởng kinh doanh là khởi đầu của sự nghiệp làm chủ. Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp không trụ được sau 2 năm hoạt động có một phần nguyên nhân là do khởi sự từ ý tưởng kinh doanh thiếu khả thi, chuẩn bị sơ sài, thiếu sự đồng thuận của các bên có liên quan.

Ý tưởng kinh doanh khả thi được khám phá trên cơ sở nhận diện đúng và phát huy những lợi thế nội tại, kết hợp với tận dụng tốt cơ hội bên ngoài.

Tóm lại, khởi sự kinh doanh là một quá trình đầy vinh quang nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn những thách thức bạn cần vượt qua để thành công để làm giàu cho bản thân mình, nhân viên, và đem lại lợi ích cho xã hội.

Thông qua môn học này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những hiểu biết, kiến thức nền, và những nội dung quan trọng nhất cần có cho quá trình khởi sự kinh doanh, qua đó bạn sẽ có được những nhận định rõ ràng hơn về những thứ cần có, cần chuẩn bị, và những khó khăn, thách thức sẽ phải đối mặt khi quyết định khởi nghiệp. Từ đó có thể giúp bạn nhận định có nên khởi nghiệp với ý tưởng kinh doanh do mình đã định không?

Về mặt chuyên môn nội dung, môn này sẽ giúp bạn tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá các cơ hội, ý tưởng kinh doanh, từ đó xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh tổng thể. Các chủ đề về marketing, thị trường, tài chính, nhân sự, tổ chức triển khai thành lập doanh nghiệp cũng là những nội dung kiến thức chính, trọng tâm của môn học này.

Tên khóa học:

Khởi nghiệp

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

 • Hiểu biết chung về tinh thần khởi nghiệp
 • Biết cách tìm kiếm, đánh giá và chuyển ý tưởng kinh doanh thành cơ hội kinh doanh
 • Xây dựng được một kế hoạch kinh doanh khả thi
 • Tổ chức triển khai khởi sự kinh doanh

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Nhận thức chung về kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp

- Trong phần này, bạn sẽ học được những gì thuộc về tinh thần khởi nghiệp, những loại hình doanh nghiệp phổ biến, và làm thế nào để phát triển và kiểm tra ý tưởng kinh doanh từ mức khái niệm thông qua nguyên mẫu. Bạn cũng sẽ được nghe từ một số doanh nhân đã khởi nghiệp, các nhà tài trợ, và giám đốc điều hành những người giúp bạn xác định các lĩnh vực năng động của tinh thần kinh doanh hiện đại.

- Khóa học này được thiết kế để giúp bạn chuyển từ ý tưởng thành nguyên mẫu (prototype), do đó bạn có thể bắt đầu phát triển cơ hội của riêng bạn.

Phần 2: Phát triển cơ hội kinh doanh

- Phần này sẽ giúp bạn tiếp tục phát triển ý tưởng kinh doanh đó chi tiết hơn, và đánh giá xem nó có thực sự tốt để bắt đầu khởi nghiệp. Bắt đầu từ việc tìm kiếm cơ hội, hình thành ý tưởng kinh doanh. Trên cơ sở đó bạn sẽ tiến hành đánh giá các cơ hội tìm kiếm được, để lựa chọn ý tưởng tốt nhất.

- Thị trường, tìm kiếm cơ hội từ nhu cầu thị trường và lập kế hoạch.

- Xây dựng mô hình nguyên mẫu và thử nghiệm (Pitching, Testing, and Prototyping)

Phần 3: Xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi

- Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng bản kế hoạch kinh doanh.

- Từ đó đi vào nội dung chính của phần 3 là xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh với đầy đủ các nội dung quan trọng chính.

- Xây dựng kế hoạch marketing 7P

- Xây dựng kế hoạch tài chính: tính toán giá thành sản xuất, khấu hao, định giá bán, ước tính doanh thu, kế hoạch doanh thu chi phí và kế hoạch lưu chuyển tiền tệ.

Phần 4: Tổ chức triển khai khởi sự kinh doanh

- Lựa chọn được mô hình kinh doanh

- Các thủ tục cần chuẩn bị và tiến hành khi thành lập doanh nghiệp

- Quản lý con người: tuyển dụng (full-time, part-time), trả lương, khuyến khích và phát triển đội ngũ nhân viên

- Phát triển mối quan hệ xã hội (social networking)

Nguồn tài nguyên

 • Phiên bản cập nhật chương trình đào tạo Khởi nghiệp năm 2015 của tổ chức ILO
 • Series khóa học về khởi nghiệp trên website Coursera

Điều kiện tiên quyết

Không có.

Người thiết kế khóa học

Bùi Ngọc Anh

   - Giảng viên ĐH FPT.

   - Có kinh nghiệm trên 15 năm làm việc trong ngành IT

  - Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại NIIT-ICT, AI, VITEC, Đại học Quốc gia, Đại học FPT.

  - Trên 8 năm kinh nghiệm tư vấn CNTT cho các đơn vị JICA, Nomura Group, MOIT, MoNRE, VFF, EVN

  - Thành viên tổ chức ITPEC

   

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: 1F SBM2018, Brian K. McCarthy, Adam Hoeksema, Amos Redlich, Chris Gray, cashflowkungfu, cliqvid, docstocTV, FightMediocrity, eHow, Coursera, Học tiếng Trung Phạm Dương Châu, JoTo PR, LaunchSpark Video, SpringboardVideo, Study.com, MBAbullshitDotCom, Strategyzer, Victor Holman.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.

 1. Course Number

  BUS101x_0101_FX_VN
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Estimated Effort

  45:00
Hỏi mentor