Skip to main content

Làm chủ máy tính


FUNiX
Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học


Khóa học này cung cấp các kĩ năng cơ bản nhất mà một kĩ thuật viên máy tính cần có bao gồm lắp đặt máy tính từ các thành phần phần cứng, bảo trì và vận hành các hệ thống máy tính cá nhân, cài đặt và tùy chỉnh các phần mềm. Thêm vào đó là các kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel, Adobe Photoshop, đây là những phần mềm thiết yếu giúp tăng năng suất công việc thường ngày của bạn tại văn phòng.


Mã khóa học: FUN121x

Tên khóa học: Làm chủ máy tính

Số tín chỉ: 3

Thời lượng học: 45 giờ


Mục tiêu khóa học:

- Hướng dẫn cách tháo lắp phần cứng, cài đặt phần mềm, sử dụng máy tính trong công việc văn phòng.
- Thành thạo cách sử dụng phần mềm để điều khiển máy tính.
- Sử dụng hiệu quả công cụ Excel trong công việc văn phòng.
- Biết cách xử lý ảnh cơ bản trên Photoshop.


Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Phần cứng máy tính.

- Lắp ráp máy tính

- Các thành phần thiết yếu

- Các thành phần mở rộng

- Làm việc với máy in

Phần 2: Phần mềm máy tính

- Cài đặt hệ điều hành.

- Quản lý phần cứng

- Quản lý tác vụ và người dùng

- Cấu hình mạng và bảo mật trên Windows

- Xử lí sự cố

- Quy trình vận hành

Phần 3: Sử dụng công cụ văn phòng Excel

- Excel căn bản.

- Sử dụng công thức và hàm

- Làm việc với dữ liệu

- Excel nâng cao

Phần 4: Sử dụng công cụ Photoshop.

- Photoshop căn bản.

- Photoshop nâng cao

Điều kiện tiên quyết

Không có


Thiết kế chương trình

Quách Ngọc Xuân

  • Giám đốc học thuật của FUNiX.
  • Có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong ngành IT
  • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại FPT Aptech, Đại học FPT
  • Facebook: https://www.facebook.com/quach.xuan

Nguồn học liệu

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: CTE Skills.com, Professor Messer, GCFLearnFree.org, Xuân Huy

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn