Skip to main content

Đạo đức trong CNTT FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này

Đây là khoá học giúp học viên hiểu và tránh được các vấn đề về vi phạm quy định đạo đức khi làm việc với môi trường Công Nghệ Thông Tin (CNTT) Quốc Tế như: chia sẻ thông tin bất hợp pháp, sử dụng trái phép bản quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm, rủi ro về bảo mật hệ thống thông tin, trộm cắp thông tin cá nhân, vấn đề vi phạm đời tư, vấn đề tuân thủ quy định. Sau khoá học, học viên sẽ đạt được nhiều kiến thức về khái niệm cơ bản, để có thể hỗ trợ ra quyết định có đạo đức trong quá trình làm việc về CNTT Quốc Tế ở các vai trò công nhân, quản lý hay chuyên gia.

Tên khóa học:

Đạo đức trong công nghệ thông tin

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

  • Hiểu được những vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong khi làm việc ở môi trường CNTT Quốc Tế.
  • Tránh được những vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
  • Ra quyết định có đạo đức với các vấn đề mình gặp trong khi làm việc.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Đạo đức trong CNTT là gì?

Phần 2: Đạo đức trong CNTT với những chuyên gia và người dùng CNTT

Phần 3: Máy tính và tội phạm CNTT

Phần 4: Vi phạm đời tư

Phần 5: Tự do ngôn luận

Phần 6: Vi phạm sở hữu trí tuệ

Nguồn tài nguyên:

  • ieee.org
  • vnisa.org.vn
  • coursera.org/course/techethics

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Phạm Tuấn Anh

- Giảng viên Đại học FPT từ 2008.
- Chuyên gia kiểm thử phần mềm từ năm 1996.
- Làm việc tại Nhật, Anh năm 2006, 2010
- Facebook : https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này:Advent IM Holistic Security Consultants, Adversitement, Alanis Business Academy, Alltime10s, Audiopedia, Bank of America, BizzyWeb, Carneades.org, Center for the Study of Ethics in the Professions, CrashCourse, Computer Floss, CoEforICT, CrashCourse, Cybrary, docstocTV, Dobbin IP Law P.C., DigitalSecGuru, DW English, Daniel Kim, Eric Weislogel, ESET, FreeAdvice.com, GetSafeOnline, GuruTubeVideos, Harvard University, Hà Trần, humanrightseurope, IREXdc, iiitafirefoxclub, ICSR, iBroadcastMedia, Iken Edu, InfoSec Institute, JCT600, Jobsite.co.uk , LK TJ, Kugan Kumar, Megat Muzzamir, Michele Elmas-Hardy, MOOC Chile, Mark Forrester, Radware, Raytheon, Public Sector Partners. Inc, Privacy International, Steve Vondran, stremm6, Safety in Canada, ShareWIKAddictions, tamuwritingcenter, Techquickie, tabithasonia, TEAM CISB412, TEDx Talks, TED, TED Institute, TheTrainingFactor, Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam, TonyFizzle, University of Rochester, YSJ ADD, xdadevelopers, TheCuriousEngineer, TheMysteriousMrEnter, Tr3Vel0cita.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

Hỏi mentor