Skip to main content

Đại số tuyến tính FUNiX

V môn hc này!

Các bạn học viên thân mến, các bạn đang bắt đầu làm quen với môn Đại số tuyến tính là môn học đầu tiên thuộc môn Toán cao cấp cho kỹ sư theo chương trình học của Đại học Funix.

Toán học nói chúng và Đại số tuyến tính rất quan trọng trong đời sống hàng ngày cũng như trong lập trình máy tính. Trong lập trình máy tính, mọi tính toán đều được biểu diễn dưới dạng số, dạng dãy số hoặc mảng số, việc hiểu và ứng dụng được khái niệm liên quan đến đại số là nhân tố quyết định giúp người kỹ sư có thể giải quyết được bài toán.

Trong môn học này sẽ cung cấp cho các bạn:

Các khái niệm và tính toán về vector, ma trận: Các phép toán liên quan đến  với chúng, như: Cộng, trừ, chuyển vị, nhân với một số thực hoặc vector nhân với một vector (tích vô hướng) hoặc vector nhân với một ma trận, hoặc ma trận nhân với ma trận, hoặc biểu diễn ánh xạ tuyến tính bằng một ma trận.

Các phép biến đổi ma trận (khử Gauss) để đưa ma trận về các dạng đặc biệt hoặc để ứng dụng giải hệ phương trình tuyến tính. Tìm ma trận nghịch đảo,

Môn học này cũng cấp cho các bạn khái niệm và các phép toán về không gian vector, không gian không trực giao, đi tìm gần đúng tốt nhất bằng phương pháp bình phương tối thiểu, phép chiếu vuông góc của một vector xuống một vector khác, cơ sở trực giao, chuyển một cơ sở về một cơ sở trực giao chuẩn hóa

Môn học này cũng giúp học viên biết tính hạng của ma trận, cở sở không gian cột, hàng, lời giải tổng quát của hệ phương trình tuyến tính, tìm gia trị riêng và vector riêng của một ma trận

THÔNG TIN V KHÓA HC

Tên khóa học: Đại số tuyến tính

Mã khóa học: MAA101x_01_VN

Số tín chỉ: 2

Thời lượng học ước tính: 5 tuần

Mc tiêu môn hc:

 1. Học viên có thể nắm được các khái về vector và các phép toán liên quan đến vector
 2. Nắm được và các khái niêm về ma trận và các phép toán liên quan như: cộng, trừ, nhân và chuyển vị ma trận.
 3. Nắm được khái niệm ánh xạ tuyến tính và biểu diễn ma trận của nó.
 4. Nắm được các nhận một ma trận với một vector và một ma trận với một ma trận khác.
 5. Nắm được khử Gauss, và ứng dụng của nó trong việc giải phương trình ma trận và tìm ma trận nghịch đảo
 6. Học viên nắm được khái niệm không gian vector và tính trực giao của và các bài toán liên quan
 7. Học viên năm được khái niệm giá trị riêng và vector riêng của một ma trận

Cu trúc khóa hc:

Phần 1: Đại số tuyến tính

Bài 1 Linear Transformations and Matrices

Bài 2: Matrix-Vector Operations

Bài 3: Matrix-Vector to Matrix-Matrix Multiplication

Bài 4: Matrix- Matrix Multiplication

Bài 5: Gaussian Elimination

Bài 6: More Gaussian Elimination and Matrix Inversion

Bài 7: More on Matrix Inversion

Assignment 1

Phần 2: Không gian vector

Bài 8: Vector Spaces

Bài 9: Vector Spaces, Orthogonality, and Linear Least-Squares

Bài 10: Orthogonal Projection, Low Rank Approximation, and Orthogonal Bases

Bài 11: Eigenvalues and Eigenvectors

Assignment 2

Điu kin tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa hc

Phùng Duy Khương

 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý ứng dụng Đại học Ajou Hàn Quốc
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Nơi công tác: Trường Đại học FPT
 • Kinh nghiệm: Có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy toán và các môn công nghệ tại ĐH FPT. Có hơn 15 năm làm việc với toán ứng dụng.


NGUN HC LIU

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Linear Algebra - Foundations to Frontiers.

Kênh phn hi

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

 

Enroll
Hỏi mentor