Skip to main content

Quản trị dự án Công nghệ thông tin FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Sau khi học môn học này các bạn sẽ biết được những khái niệm căn bản trong quản trị dự án Công nghệ thông tin. Khóa học sẽ dẫn dắt các bạn đi từng bước hoàn thiện một dự án công nghệ thông tin. Với vai trò một người quản trị dự án, các bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước từ Khởi động dự án, Xây dựng kế hoạch, Thực hiện theo dõi và kiểm soát và cuối cùng là Quản lý hoàn thành dự án.

Về mặt chuyên môn nội dung, khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn một số nội dung đặc thù quản trị dự án trong FPT Software. Bên cạnh đó các bạn cũng được luyện tập sử dụng một số phần mềm chuyên dụng để quản lý dự án công nghệ thông tin. Kết thúc môn học, bạn sẽ có thể nắm được cơ bản quy trình và xây dựng được các tài liệu cần có trong một dự án.

Tên khóa học:

Quản lý dự án Công nghệ thông tin (IT Project Management)

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

 • Hiểu sâu các kiến thức liên quan đến quản lý dự án, đặc biệt các dự án công nghệ thông tin
 • Có thể thực hiện việc ước lượng, sau đó là xây dựng kế hoạch dự án phần mềm
 • Triển khai dự án theo kế hoạch đề ra, theo dõi và quản lý các thay đổi trong dự án
 • Sử dụng các chuẩn công cụ, phần mềm trong quản lý dự án một cách hiệu quả

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Khởi động dự án

- Giới thiệu những khái niệm cơ bản liên quan đến dự án, quản lý dự án và quản trị viên dự án
- Nắm được các đặc thù của quản lý dự án công nghệ thông tin, quy trình phát triển phần mềm,..
- Có thể ước lượng dự án phần mềm, chuẩn bị các tài liệu công bố dự án và thực hiện họp kick-off dự án

Phần 2: Xây dựng kế hoạch dự án

- Hướng dẫn thực hiện phân ra nội dung, phạm vi công việc (WBS).
- Tập hợp các yêu cầu dự án, tập trung vào các yêu cầu phần mềm
- Lập lịch trình thực hiện cho dự án (project schedule)
- Lập kế hoạch nhân sự dự án
- Hướng dẫn thực hiện review và phê duyệt trong dự án

Phần 3: Thực hiện, theo dõi và kiểm soát

- Hướng dẫn thực hiện dự án theo kế hoạch, bao gồm cả phân công công việc cụ thể
- Quản lý chất lượng, nhân sự, rủi ro hay các vấn đề của dự án. Sẵn sàng với việc thay đổi
- Hướng dẫn theo dõi và báo cáo trạng thái dự án tới các bên liên đới

Phần 4: Hoàn thành dự án

- Hướng dẫn thực hiện test nghiệm thu dự án.
- Đánh giá và đóng dự án

Nguồn tài liệu

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thiện 3 Certificate đầu tại FUNiX hoặc đã từng tham gia một số dự án công nghệ thông tin.

Người thiết kế khóa học

Nguyễn Trung Kiên

  - Giám đốc Công nghệ iNET
  - Kinh nghiệm 17 năm làm việc trong ngành IT, 13 năm quản lý dự án
  - 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học FPT, FPT Software, iNET, Sobic, NetPro,...
  - Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2000
  - Chứng chỉ PMP từ 2008, MBA (Đại học FPT) năm 2016
  - LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/nguyentrungkien
  - Facebook :
https://www.facebook.com/kiennguyentrung

 1. Course Number

  PMI301x_VT
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Classes End

  Jun 25, 2018
 4. Estimated Effort

  45:00
Hỏi mentor