Skip to main content

Phát Triển Ứng Dụng Java Desktop FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học

Chào mừng bạn đến khóa học về Java nâng cao. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về:

 - Sử dụng Java Swing để viết các phần mềm ứng dụng.

 - Lập trình tương tranh (Java Concurrency ) và lập trình mạng (Java Networking).

 - Kết nối cơ sở dữ liệu bằng Java.


Mã khóa học:

PRJ311x_0101_FX_VN

Tên khóa học:

Phát triển ứng dụng Java Desktop

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ


Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được kiến trúc MVC (Model-View-Controller) thông qua việc học và thực hành ứng dụng Java Swing

- Có được những kỹ năng lập trình cần thiết thông qua việc tập luyện và tạo ra Giao diện người dùng. Bạn chỉ cần bình tĩnh và tiếp tục lập trình là được!

- Có được kiến thức về cách để thiết kế kiến trúc cấp cao cho lập trình mạng


Cấu trúc khóa học:

Môn học được chia làm 4 phần:

Phần 1: Swing cơ bản và các thành phần

- Các khái niệm về Swing

- Các thành phần cơ bản của Swing

Phần 2: Đa luồng và tùy chỉnh mạng 

- Đa luồng

- Lập trình mạng

Phần 3: Truy nhập cơ sở dữ liệu với JDBC

- Giới thiệu về JDBC

- Truy cập cơ sở dữ liệu

- Cập nhật cơ sở dữ liệu

Phần 4: Cách mở rộng GUIs trong các lập trình ứng dụng sử dụng Swing

- Các thành phần của Swing nâng cao

- Quốc tế hóa

- Thiết kế UIs bằng cách sử dụng Eclipse hoặc Netbeans IDE

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành khóa học lập trình hướng đối tượng bằng Java, hoặc có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.


Thiết kế chương trình

Chu Tuấn Luyện

- Senior Java Developer. Hiện tại anh đang dạy học tại đại học FPT.

- Facebook:https://www.facebook.com/Quanduirach


Nguồn học liệu

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Andy Wicks, Cave of Programming, Code Labs, Derek Banas, DevNami, John Gizdich, Lazic B., luv2code, Maxwell Sanchez, ObscureCoder, ProgrammingKnowledge, SIMPLECODE, Software Pulse, Stirling Crow, thenewboston, theurbanpenguin, Winston Lievsay.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

  1. Course Number

    PRJ311x_0101_FX_VN
  2. Classes Start

    Self-Paced
  3. Estimated Effort

    45 giờ
Hỏi mentor