Skip to main content

Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)


FUNiX
Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học

Thông qua khóa học này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những nền khái niệm đầu tiên của lập trình hướng đối tượng (OOP). Với định hướng tiếp cận tới đối tượng thực thể trong đời sống bằng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các bài toán thực tế, cho nên đây là cách tiếp cận đúng đắn và mạnh mẽ nó đã trở thành phương pháp lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nếu nắm tốt nền tảng lập trình hướng đối tượng này thì bạn sẽ dễ dàng tiếp cận đến những công nghệ lập trình hiện đại nhất.

Về mặt chuyên môn nội dung, môn này sẽ đề cập đến lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java. Các bạn sẽ được tiếp cận những khái niệm lập trình hướng đối tượng căn bản là trừu tượng (abstraction), Kế thừa (inheritance), đóng gói (encapsulation) và Đa hình (polymorphism) . Để triển khai hiệu quả những tính chất đó các bạn cũng hiểu và thao tác được với lớp trừu tượng (abstract class) và lớp giao diện (interface). Bên cạnh đó bạn được giới thiệu một số thư viện tiện ích trong ngôn ngữ lập trình Java. Với kiến thức nội dung môn học đề cập tới, bạn có thể xây dựng được một số chương trình áp dụng giải quyết một số bài toán thực tế. Nền tảng vững chắc của môn sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận tới lập trình Game, Website, Database...


 

Mã khóa học

PRO192x

Số tín chỉ

3

Tên khóa học

Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)

Thời lượng học

45h

 

Mục tiêu khóa học:

 • Thiết lập được môi trường làm việc với ngôn ngữ lập trình Java.
 • Nắm được và áp dụng được các tính chất trong lập trình hướng đối tượng.
 • Xây dựng được một số chương trình có nghiệp vụ đơn giản.
 • Định hướng lập trình tốt và hướng tới công nghệ cao áp dụng lập trình hướng đối tượng.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Giới thiệu và làm việc với Java.

 • Giới thiệu những khái niệm cơ bản liên quan thiết lập môi trường làm việc với ngôn ngữ lập trình Java. Nắm được kiến thức nền tảng và xây dựng được một số chương trình bằng Java theo lập trình liệt kê đơn giản;
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Tutorial Point Java

Phần 2: Lập trình hướng đối tượng với Java

 • Giới thiệu các tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng; Áp dụng các tính chất đó để giải quyết các bài toán thực tế.
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Tutorial Point Java

Phần 3: Lớp trừu tượng và giao diện

 • Tìm hiểu thêm những khái niệm nâng cao trong lập trình hướng đối tượng trong triển khai thực tế dự án phần mềm. Các quy chuẩn đặt tên trong dự án.
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Tutorial Point JavaOracle Java Coding conventions

Phần 4: Xử lý ngoại lệ và các lớp tiện ích.

 • Hướng dẫn xử lý các ngoại lệ gặp phải trong lập trình. Giới thiệu và thực hành với một số lớp tiện ích. Bên cạnh đó cũng giới thiệu cách kiểm thử và gỡ lỗi chương trình.
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Tutorial Point Java

Điều kiện tiên quyết

Đã hoàn thành môn: PRF192x-Xây dựng phần mềm đầu tiên


Thiết kế chương trình

Nguyễn Quyết

 • Giảng viên nội bộ trung tâm đảm bảo nguồn lực FPT Software.
 • Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội - chuyên ngành Hệ thống thông tin.
 • Có 6 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và đào tạo tại một số trường đại học.
 • Facebook: https://www.facebook.com/nguyenquyet289

Nguồn học liệu

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: CodeMonkeyCharlieElonCsProfLinkedIn Learning SolutionsMilli ParkerNorm KrumpeProgrammingKnowledgeslidenerd.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn