Skip to main content

Giới thiệu về khoa học máy tính FastTrack

Enrollment in this course is by invitation only

Về Khóa học này

Khóa học CSI101x gồm các nội dung chính sau, những nội dung này được thể hiện thông qua các video, bài tập, và tất cả được chạy trên bộ duyệt web:

 • Bản chất của máy tính và chương trình, những thứ mà chúng làm được và không thể làm được
 • Nguyên lí hoạt động của bộ vi xử lí, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ
 • Đơn vị đo bộ nhớ: bit, byte, megabyte, gigabyte
 • Cách thức phần mềm máy tính hoạt động: Chương trình là gì, hoạt động của chương trình máy tính như thế nào?
 • Ảnh kỹ thuật số là gì? Các thao tác cơ bản khi xử lý ảnh.
 • Mã lập trình: cấu trúc lặp, rẽ nhánh
 • Trừu tượng hóa, logic, và lỗi xảy ra trong lập trình
 • Hoạt động của các cấu trúc dữ liệu
 • Cách thức vận hành của internet: địa chỉ IP, định tuyến, ethernet, mạng không dây (wi-fi)
 • Bảo mật: virus máy tính, phần mềm gián điệp, mật khẩu,..
 • Dữ liệu tương tự, dữ liệu số
 • Hình ảnh, âm thanh, video, nén dữ liệu

Tên khóa học:

Giới thiệu về khoa học máy tính

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học: 

CS101x cung cấp kiến thức cơ bản nhất về khoa học máy tính cho người lần đầu tiên học công nghệ thông tin. Khóa học sử dụng các đoạn code ngắn chạy ngay trên bộ duyệt web (web browser) để người học có thể hiểu được bản chất của máy tính, điểm mạnh và điểm yếu của nó. 

Máy tính thường trông rất phức tạp, nhưng trong thực tế thì nguyên tắc nó làm việc rất đơn giản! Khóa học này làm sáng tỏ các nguyên tắc hoạt động đó, việc này rất cần thiết cho tất cả những người sử dụng máy tính sau này.

Trong khóa học này, sinh viên thực nghiệm với các đoạn mã lập trình ngắn để tự hiểu ra đâu là thế mạnh, đâu là mặt yếu của máy tính. 

Cấu trúc khóa học:

Phần 1- Introduction (Giới thiệu)
 1. Bài 1: Giới thiệu về nguyên lý tính toán
 2. Bài 2: Biến trong lập trình
Phần 2 - Digital images (Ảnh số)
 1. Bài 3: Giới thiệu về các loại ảnh số
 2. Bài 4: Mã lập trình xử lý ảnh
 3. Bài 5: Vòng lặp for
 4. Bài 6: Biểu thức trong lập trình
 5. Bài 7: Hồi phục ảnh
 6. Bài 8: Ảnh xám
 7. Bài 9: Rẽ nhánh trong lập trình
 8. Bài 10: "Nền xanh" - Kỹ xảo điện ảnh
Phần 3 - Hardware
 1. Bài 11: Phần cứng máy tính
Phần 4 - Bits & Bytes
 1. Bài 12: Đơn vị bộ nhớ bit, byte
 2. Bài 13: Đơn vị bộ nhớ bit, byte...
Phần 5 - Software
 1. Bài 14: Phần mềm máy tính
 2. Bài 15: Phần mềm máy tinh...
Phần 6 - Networks
 1. Bài 16: Mạng máy tính
 2. Bài 17: Mạng máy tính...
Phần 7 - Tables
 1. Bài 18: Dữ liệu dạng bảng
 2. Bài 19: Dữ liệu dạng bảng... 
 3. Bài 20: Dữ liệu dạng bảng... 
 4. Bài 21: Dữ liệu dạng bảng...
 5. Bài 22: Dữ liệu dạng bảng...
Phần 8 - Analog Digital
 1. Bài 23: Dữ liệu tương tự, dữ liệu số 
 2. Bài 24: Dữ liệu tương tự, dữ liệu số...
 3. Bài 25: Âm thanh số, hình ảnh số
Phần 9 - Security
 1. Bài 26: Bảo mật máy tính

Nguồn tài nguyên:

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Phan Trường Lâm

- Trưởng ban đào tạo Đại học FPT
- Trưởng bộ môn Computer Fundamentals Đại học FPT
- Giảng viên Đại học FPT từ 2008.
- Giám đốc trung tâm FPT Aptech (2007).
- Giảng viên FPT Aptech từ 1999

 1. Course Number

  CSI101x_01_01_VN_FT
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Classes End

  Jun 25, 2018
 4. Estimated Effort

  45:00
Hỏi mentor