Skip to main content

Làm chủ máy tính FastTrack

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu khóa học

Khóa học này cung cấp các kĩ năng cơ bản nhất mà một kĩ thuật viên máy tính cần có bao gồm lắp đặt máy tính từ các thành phần phần cứng, bảo trì và vận hành các hệ thống máy tính cá nhân, cài đặt và tùy chỉnh các phần mềm. Thêm vào đó là các kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel, Adobe Photoshop, đây là những phần mềm thiết yếu giúp tăng năng suất công việc thường ngày của bạn tại văn phòng.

Mã khóa học:

FUN121x

Tên khóa học:

Làm chủ máy tính (Mastering your computer)

Thời lượng ước tính:

45 giờ

Mục tiêu của môn học:

  • Hướng dẫn cách tháo lắp phần cứng, cài đặt phần mềm, sử dụng máy tính trong công việc văn phòng
  • Thành thạo cách sử dụng phần mềm để điều khiển máy tính
  • Sử dụng hiệu quả công cụ Excel trong công việc văn phòng
  • Biết cách xử lý ảnh cơ bản trên Photoshop

Cấu trúc của khóa học:

Phần 1: Phần cứng máy tính

Phần 2: Phần mềm máy tính

Phần 3: Sử dụng công cụ văn phòng Excel

Phần 4: Sử dụng công cụ Photoshop

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Quách Ngọc Xuân

- Giám đốc học thuật của FUNiX
- Có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong ngành IT
- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại FPT Aptech, Đại học FPT.
- Facebook : https://www.facebook.com/quach.xuan

 1. Course Number

  FUN121x_0101_FT_VI
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Classes End

  Jun 25, 2018
 4. Estimated Effort

  45:00
Hỏi mentor