Skip to main content

Xây dựng phần mềm đầu tiên FastTrack

Enrollment in this course is by invitation only

Tạo ứng dụng đầu tiên của bạn

Thông qua môn học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo ra ứng dụng chạy trên website thực sự đầu tiên của mình, đồng thời giúp các bạn tạo ra trò chơi đơn giản với ngôn ngữ lập trình JavaScript. Nhờ ngôn ngữ lập trình JavaScript và jQuery, các bạn có thể tạo ra các ứng dụng chạy trên máy tính, thậm chí là Game chạy trên điện thoại thông minh của bạn. Ngoài ra, khi các bạn làm việc với website và theo đuổi công nghệ thiết kế web, ngôn ngữ lập trình JavaScript cho phép tạo ra các hiệu ứng xử lý trên website rất hiệu quả.

Tên khóa học:

Xây dựng ứng dụng đầu tiên (Creating your first program)

Thời lượng ước tính:

45 giờ

Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành môn WEB101x - Xây dựng website đầu tiên

Mục tiêu môn học:

  • Tự xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript.
  • Hiểu cách lập trình sử dụng JavaScript trên nền website.
  • Tự tạo Game bằng Unity và JavaSrcipt.
  • Tự tạo ứng dụng và đóng gói, cho phép chạy trên điện thoại thông minh.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Tạo ứng dụng bằng JavaScript

  • Giới thiệu những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình JavaScript, các cú pháp và câu lệnh của JavaScript cách nhúng mã JavaScript  để chạy trên nền trang HTML.

Phần 2: Tạo Game bằng JavaScript

  • Hướng dẫn cách tạo Game bằng JavaScript trên nền công cụ Unity

Phần 3: Tạo ứng dụng Photo Album bằng HTML + jQuery

  • Hướng dẫn sử dụng JavaScript và thư viện jQuery để xây ứng dụng Photo Album.
  • Đóng gói ứng dụng cho phép chạy trên điện thoại thông minh.

Phần 4: Tạo ứng dụng bằng Google Apps Script và jQuery

  • Hướng dẫn sử dụng jQuery để chuẩn hóa dữ liệu người dùng nhập trên web.
  • Xây dụng ứng dụng online bằng Google Apps Script .
  • Sử dụng JSON và jQuery để tạo ứng dụng.

Yêu cầu

Học viên trước khi học môn học này cần đảm bảo học xong môn "Xây dựng website đầu tiên".

Người thiết kế khóa học

Nguyễn Duy Hoàng

- Anh hiện đang là giảng viên nội bộ tại Trung tâm Đảm bảo nguồn lực của công ty FPT Softwar.
- Tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Mỏ – Địa chất và chương trình Đào tạo về máy tính tại Aptech Hà Nội (HDSE)
- Anh là một trong những lập trình viên thông thạo đa dạng ngôn ngữ, bao gồm: Visual C++, Visual C#, MySQL, Visual Studio 2003, XML, Vecad, Postgres, SQL Server 2005, Visual Studio 2005, C, C#, Java, Visual Studio, SQL Server, ArcGIS, Netbean, Eclipse.
- Facebook : https://www.facebook.com/duyhoang21

 1. Course Number

  PRF192x_01_02_FT_VN
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Classes End

  Jun 25, 2018
 4. Estimated Effort

  45:00
Hỏi mentor