Skip to main content

Phát Triển Ứng Dụng Java Desktop FastTrack

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Chào mừng bạn đến với khóa học về Java nâng cao. Trong khóa học này, bạn sẽ học về:

 •  Sử dụng Java Swing để viết ứng dụng Desktop
 •  Lập trình tương tranh và lập trình mạng Java
 •  Sử dụng Java để truy cập cơ sở dữ liệu

Tên khóa học:

Phát triển ứng dụng Java Desktop

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

 • Hiểu được kiến trúc MVC (Model-View-Controller) thông qua việc học và thực hành ứng dụng Java Swing
 • Có được những kỹ năng lập trình cần thiết thông qua việc tập luyện và tạo ra Giao diện người dùng. Bạn chỉ cần bình tĩnhce và tiếp tục lập trình là được!
 • Có được kiến thức về cách để thiết kế kiến trúc cấp cao cho lập trình mạng

Cấu trúc khóa học:

Môn học được chia làm 4 phần:

 • Swing cơ bản và các thành phần
  • Các khái niệm về Swing
  • Các thành phần cơ bản của Swing
 • Đa luồng và tùy chỉnh mạng
  • Đa luồng
  • Lập trình mạng
 • Truy nhập cơ sở dữ liệu với JDBC
  • Giới thiệu về JDBC
  • Truy cập cơ sở dữ liệu
  • Cập nhật cơ sở dữ liệu
 • Cách mở rộng GUIs trong các lập trình ứng dụng sử dụng Swing
  • Các thành phần của Swing nâng cao
  • Quốc tế hóa
  • Thiết kế UIs bằng cách sử dụng Eclipse hoặc Netbeans IDE

Nguồn tài nguyên

 • Java Swing, 2nd Edition: Brian Cole, Robert Eckstein, James Elliott, Marc Loy, David Wood

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành khóa học lập trình hướng đối tượng bằng Java, hoặc có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.

Người thiết kế khóa học

 1. Course Number

  PRJ311x_01_01_VN_FT
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Classes End

  Jun 25, 2018
 4. Estimated Effort

  45 giờ
Hỏi mentor