Skip to main content

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học


Môn học này cung cấp cho người học sự hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thuật toán) và cho phép họ để thiết kế cài đặt các cấu trúc dữ liệu giải thuật phù hợp với vấn đề cụ thể. Đây là môn học bắt buộc cho cử nhân tin học nói chung (các ngành kỹ nghệ phần mềm, khoa học máy tính,... ).

Sau khi hoàn thành môn học này người học sẽ:

- Hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Có thể triển khai một số cấu trúc dữ liệu cơ bản như: Linked List, Stack và Queue, ...

- Có thể triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao


Mã khóa học:

CSD201x

Tên khóa học:

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ


Mục tiêu khóa học:

- Hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Có thể triển khai một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến.

- Có thể triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao


Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Giới thiệu về giải thuật.

- Giới thiệu về các kiến thức chung của cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Phần 2: Cấu trúc dữ liệu tuyến tính

- Giới thiệu về một số loại cấu trức dữ liệu tuyến tính (lưu trữ dữ liệu theo dạng các giá trị tuần tự).

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Phần 3: Cấu trúc dữ liệu phi tuyến

- Giới thiệu một số loại cấu trúc dữ liệu phức tạp không lưu trữ liệu theo dạng các giá trị tuần tự.

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Phần 4: Các Phương pháp tìm kiếm và sắp xếp nâng cao.

- Giới thiệu một số thuật toán sắp xếp và thuật toán tìm kiếm nhanh và tối ưu (hơn so với việc sắp xếp và tìm kiếm tuần tự đơn giản).

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Điều kiện tiên quyết

Đã hoàn thành khóa học: PRO192x - Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)


Thiết kế chương trình

Ngô Tùng Sơn

- Tốt nghiệp Khoa học máy tính, Đại học Lorraine (Pháp).
- Từng làm việc tại phòng Thí nghiệm ở Đại học Lorrainevà Panasonic tại Việt Nam
- Hiện tại, anh Ngô Tùng Sơn là giảng viên chương trình Cử nhân quốc tế FPT-Greenwich của Đại học FPT.
- Đồng sáng lập kiêm Technical Manager của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Hưng Vượng (hvtec.vn).
- Facebook: https://www.facebook.com/NgoTungSon


Nguồn học liệu


Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: distanceedjohn, IDeserve, mycodeschool, mycodeschool, Santitham Prom-on, BrandonioProductions, David Hays, Debarghya Mukherjee, edX Training, Michael Sambol, Phillip Cooke, udemy, Yusuf Shakeel.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

Hỏi mentor